Share |

Mitä on ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmennus?

Valmennus on ennen kaikkea investointi omaan hyvinvointiisi, jolloin valmentajana olen 100% läsnä vain sinulle ja elämäntilanteellesi. Valmennuksessa keskityt oman elämäsi suunnan löytämiseen ja etenemme ratkaisukeskeisesti kohti tavoitteita.

Hyvinvoinnin osa-alueita ovat esim.

Fyysinen hyvinvointi: terveys, kunto, ravinto, kehotietoisuus, läsnäolo, palautuminen

Henkinen hyvinvointi: voimavarat, stressi, jaksaminen, työssä tai opiskeluissa jaksaminen, vuorovaikutus muiden kanssa, parisuhde, perhe

Emotionaalinen hyvinvointi: tunnetaidot, kehon ja mielen yhteys, lupa tuntea, läsnäolon taidot

Sosiaalinen hyvinvointi: ihmissuhteet, ystävät, parisuhde, perhe, uusperhe, vuorovaikutustaidot

Älyllinen hyvinvointi: koulutus, uudet haasteet, uusi työ tai opiskelu

Taloudellinen hyvinvointi: raha-asiat, unelmat, tavoitteet, säästäminen

Kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus pyrkii kaikissa näissä osa-alueissa minäkuvan ja itsetuntemuksen parantamiseen

Valmennus on luottamuksellinen, lempeä ja vaikuttava tapa kartoittaa elämäntilannettasi, tuoda näkyviin unelmiasi ja keskittyä tavoitteellisesti omaan hyvinvointiisi elämän eri osa-alueilla. Valmennuksen avulla autan sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Valmentajana olen apunasi kun suunta tuntuu olevan sumussa ja kipinä on kateissa. Valmennus auttaa myös ristiriitatilanteissa ja stressin keskellä tarjoaa hengähdyshetken, jossa voit keskittyä omaan itseesi.

Pohdimme yhdessä vuorovaikutuksen keinoja, uusia näkökulmia ja harjoittelet omaa tapaasi olla omassa voimassa, elämässä läsnä. 

Valmennus on nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemista ja valmentajana toimin kanssakulkijana kohti tavoitettasi. 

Valmennus toteutetaan joko lähitapaamisena tai etäyhteyksiä hyödyntäen, esim. Teams, Zoom tai Whatsapp-puhelun kautta. 

Ratkaisukeskeinen valmennus:

4 x 60min. henkilökohtaista valmennuskertaa yhteensä 200€ sis. alv 24%

Yksittäinen valmennuskerta 60€ sis. 24%

Valmennus tapahtuu joko lähitapaamisena Seinäjoella tai etäyhteyksiä hyödyntäen paikasta riippumatta. Etäyhteydet esim. Teams, Zoom tai Whatsapp-puhelu. 

Valmentajana minulla on 100% vaitiolovelvollisuus ja valmentajan toimintaa sitoo valmentajan eettiset säännöt. Eettiset säännöt löytyvät www.icffinland.fi


Ammatillisuus
Valmentaja on Valmentamon kouluttama ammattitaitoinen LCF Life Coach -valmentaja.

Valmennus ei ole terapiaa joten se ei sovellu psyykkisisten häiriöiden hoitamiseen. 

Lähetä valmennuspyynnöt sähköpostitse: anne.vihela@gmail.com tai puhelimitse: 0407084268

Lue lisää valmennuksesta:

Kohti omaa ydinpersoonaasi

 

Valmennuksessa keskityn läsnäolevasti kuuntelemaan, kysymään ratkaisukeskeisiä kysymyksiä kohti positiivista muutosta tai syvempää tyytyväisyyden kokemusta. Tapaamisissa teetän harjoituksia joissa et voi epäonnistua, sillä päämäärä on lisätä sinun omaa itsetuntemusta, kirkastaa vahvuuksiasi. Harjoitteet voivat olla turvallisia läsnäoloharjoituksia, joissa rentoudut tai aktivoivia tehtäviä joissa määritellään tavoite puhumisen lisäksi esim. toiminnallisia tai luovia menetelmiä hyödyntäen. Valitsemme tavan yhdessä ja huomaat että harjoitteet vievät sinut lähemmäksi omaa ydintäsi, jolloin tiedät paremmin kuka olet, mitä haluat ja mitä et, mitä tarvitset ja mitä vaille olet ehkä jäänyt. Itsetuntemuksen lisäännyttyä osaat kuunnella itseäsi paremmin ja saat tukea matkallesi kohti omannäköisempää elämää.

Valmennus on aina asiakaslähtöistä. Valmentaja ei neuvo, vaan auttaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettavaa oivaltamaan olennaisen ja löytämään tarvittavat ratkaisut itse. Valmennuksessa on erittäin tärkeää että osallistut coaching-prosessiin rohkeasti ja sitoutuen, onhan kysymys omasta elämästäsi, jonka asiantuntija olet. 

Valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa sekä kognitiivista käyttäytymistiedettä. Valmennettavan kanssa keskitytään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoittamiseen, innostavan tavoitteen rakentamiseen ja toimintasuunnitelman luomiseen. 

 

Ammatti ja koulutus 

Työskentelen Etelä-Pohjanmaan Opistolla ammatillisena opettajana. Opetan kasvatus- ja ohjausalan ammatillisia aineita mm. ilmaisun ohjaamista, työhyvinvointia ja taideaineita. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus opettamisesta, ohjaamisesta ja projektien koordinoimisesta. Olen toiminut mm. rytmimusiikin opintolinjan vastuuopettajana vuosina 2009-2020 jossa valmentava opettajuus oli minulle työni omin lähtökohta. Laulunopettajana toimin coaching-toimintamallin mukaisesti. 

Koulutukseltani olen musiikin maisteri. Olen valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutuksesta. Olen valmistunut myös ammatilliseksi opettajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tärkeä taustavaikuttaja kaikkeen työhöni on koulutukseni sosiokulttuurisen työn koulutusohjelmassa, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 

Lue lisää valmennuksesta Valmentamon sivuilta. 

seuraa instassa: annevihela_coaching

IMG_2018.JPG  • kuva: Tomi Lähdesmäki